Najnowsze Wpisy

Bez tytułu Komentarze (0)
24. czerwca 2003 21:44:00
linkologia.pl spis.pl

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="Content-Language" content="pl">
<meta name="author" content="Ktosiowa">
<meta name="DESCRIPTION" content="Opis strony">
<meta name="KEYWORDS" content="Sam siedzę daleko od siebie
Nawet opuścił mnie mój cień
I nic nie dzieje się w głowie mej
Chory bałagan, nic się nie zgadza
Żadna kurwa i żadna mać
Wołam Goszka, Goszka

Coś co mogło znaczyć coś
Raczej już nie znaczy nic
Mało istotne szczegóły
Nieruchome obrazy
Martwe morze i martwy punkt
Wołam Goszka, Goszka>
<meta name="language" content="pl">
<TITLE>Tu wpisz tytul strony</TITLE>


<SCRIPT
src=""
type=text/javascript></SCRIPT>

<SCRIPT
src=""
type=text/javascript></SCRIPT>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#000000" text="#FFFFFF" link="#590000" vlink="#666666" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #E9EAED; list-style-type: upper-roman" class="Standard">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="85%" align=center border=0 height="459">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD vAlign=top height="459">
      <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#1C0000
        border=0 height="54"><TBODY>
        <TR>
          <TD vAlign=center align=left height="3" bgcolor="#000000" bordercolor="#000000" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0>
              <TBODY>
              <TR>
                <TD class=pn-title vAlign=middle align=left bgcolor="#000000">
                  <p align="center"><img border="0" src="http://konikus.fm.interia.pl/tracisz_zmysly.jpg" width="465" height="60"></p>
                  <p align="center">&nbsp;</p>
                </TD>
              </TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
        </TBODY></TABLE>
      <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="650" border=0 height="1">
        <TBODY>
        <TR>
          <TD width=130 bgColor=#1C0000 height="15" valign="top">
            <p><font size="1" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#C0C0C0">
            </font>
            <b><font color="#C0C0C0">DANE</font>&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>
          </TD>
          <TD width=7 height="15" bgcolor="#1C0000"><IMG height=1 alt=""
            src="../../Donarium/pix-t.gif"
            width=5 border=0></TD>
          <TD width="345" height="15" bgcolor="#1C0000"><font size="1" face="Tahoma">Co trzeszczy w kącie?</font></TD>
          <TD width=7 height="15" bgcolor="#1C0000"><IMG height=1 alt=""
            src="../../Donarium/pix-t.gif"
            width=5 border=0></TD>
          <TD width=151 height="15" bgcolor="#1C0000">
            <p align="center"><b>
            <font face="Tahoma" color="#C0C0C0" size="1">ARCHIWUM</font></b></p>
          </TD></TR>
        <TR>
          <TD vAlign=top align=middle width=130 bgColor=#000000 height="1">
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 height="1">
              <TBODY>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="7">
                  <font face="Tahoma" size="1"><STRONG>&nbsp;&middot;</STRONG>&nbsp;IMIĘ</font>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="8">
                  &nbsp;
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="8">
                  <font face="Tahoma" size="1"><STRONG>&nbsp;&middot;</STRONG>&nbsp;PSEUDO</font>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="1">
                  &nbsp;
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="1">
                  <font face="Tahoma" size="1"><STRONG>&nbsp;&middot;</STRONG>&nbsp;SK·D</font>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="1">
                  &nbsp;
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="4">
                  <font face="Tahoma" size="1"><STRONG>&nbsp;&middot;</STRONG>&nbsp;WIEK</font>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="7">
                  &nbsp;
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="8">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG><font face="Tahoma" size="1">ZAINTERESOWANIA</font>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="11">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="11">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="14">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="1">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="10">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="13">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="1">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="2">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="11">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="11">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="14">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="1">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="10">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="13">
                  <p align="left">
                  <STRONG><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="1">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="2">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD class=pn-normal vAlign=top
                  align=left bgcolor="#000000" height="1">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></STRONG>
                </TD>
              </tr>
              </TBODY></TABLE>
            <font size="1" face="Tahoma"><BR>
            </font>
          </TD>
          <TD width=7 height="1" bgcolor="#1C0000"><IMG height=1 alt=""
            src="../../Donarium/pix-t.gif"
            width=5 border=0></TD>
          <TD vAlign=top align=middle height="1" width="345">
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="362" border=0 height="127">
              <TBODY>
              <TR bgColor=#e9eaed>
                <TD bgcolor="#000000" height="3" width="360"><IMG alt=""
                  src="../../Donarium/pix-t.gif" border=0 width="1" height="1"></TD></TR>
              <TR>
                <TD class=pn-normal vAlign=top align=left height="84" width="360"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;!NOTKI!<BR></font></TD></TR>
              <TR>
                <TD vAlign=top align=right width="360" bgcolor="#200000" height="7">
                  <p style="line-height: 100%"></p>
                </TD></TR>
              </TBODY></TABLE>
            <p align="left" style="line-height: 100%"><font size="1">Czcionka Tahoma 8pt<BR>
            </font>
            <p align="left" style="line-height: 100%"><font size="1" color="#FFFFFF">To kolor biały</font></p>
            <p align="left" style="line-height: 100%"><font size="1" color="#C0C0C0">To silver</font></p>
            <p align="left" style="line-height: 100%"><font size="1" color="#200000"><span style="background-color: #C0C0C0">To
            jest ciemnobordowy</span></font></p>
            <p style="line-height: 100%"><BR>
            <BR></TD>
          <TD width=7 height="1" bgcolor="#1C0000"><IMG height=1 alt=""
            src="../../Donarium/pix-t.gif"
            width=5 border=0></TD>
          <TD vAlign=top align=middle height="237" width="151">
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 height="44">
              <TBODY>
              <TR bgColor=#e9eaed>
                <TD bgcolor="#000000" height="3"><font face="Tahoma" size="1"><IMG alt=""
                  src="../../Donarium/pix-t.gif" border=0 width="1" height="1"></font></TD></TR>
              <TR>
                <TD vAlign=top align=middle height="26" bgcolor="#000000">
                  <font face="Tahoma" size="1">
                  !ARCHIWUM!</font></TD></TR>
              </TBODY></TABLE>
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 height="14">
              <TBODY>
              <TR bgColor=#e9eaed>
                <TD bgcolor="#000000" height="15"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;</font></TD></TR>
              <TR>
                <TD vAlign=top align=middle bgcolor="#1C0000" height="16">
                  <p align="center"><b><font face="Tahoma" color="#C0C0C0" size="1">SZNURKOWNIA</font></b></p>
                </TD></TR>
              <TR>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="11">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD></TR>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="11">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="14">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="1">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="10">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="13">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="1">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="2">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <TR bgColor=#e9eaed>
                <TD height="10" bgcolor="#200000">
                  <p align="center"><b><font color="#C0C0C0" face="Tahoma" size="1">SUBMENU</font></b></p>
                </TD></TR>
              <tr>
                <TD height="10" bgcolor="#000000">
                  <font face="Tahoma" size="1"><STRONG>&nbsp;&middot; </STRONG><a href="http://jakis%20tam%20adres.pl"><font color="#C0C0C0">Zostaw
                  swój ślad</font></a></font>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="11">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG><font face="Tahoma" size="1"><strong>
                  </strong><A HREF="#" onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.TWOJ ADRES STRONY.pl');"><font color="#C0C0C0">Startuj tutaj</font></a></font></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="11">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="14">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="1">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="10">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="13">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="1">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD vAlign=bottom align=middle height="2">
                  <p align="left">
                  <STRONG>
                  <font face="Tahoma" size="1">&nbsp;&middot;</font></STRONG></p>
                </TD>
              </tr>
              <tr>
                <TD height="11" bgcolor="#000000">
                  <font face="Tahoma" size="1">
                  <STRONG>
                  &nbsp;&middot;</STRONG>
                  </font>
                </TD>
              </tr>
              </TBODY></TABLE></TD></TR>
        </TBODY></TABLE>
      <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 height="1">
        <TBODY>
        <TR>
          <TD vAlign=middle align=middle bgColor=#1C0000 height="1">
            <p align="center"><font size="1"><span style="color: silver; mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US">skin
            b</span><span style="mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US"><font color="#C0C0C0">y
            </font><a href="mailto:nineveh@wp.pl"><font color="#C0C0C0">Ktosiowa</font></a><font color="#C0C0C0">
            2002</font></span><a href="mailto:nineveh@wp.pl"><span style="color: silver; mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US"></o:p>
            </span></a></font></p>
          </TD></TR>
        </TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML>

goszka : :

Bez tytułu Komentarze (2)
22. czerwca 2003 20:32:00
linkologia.pl spis.pl

<html><HEAD><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<TITLE>BLOGI</TITLE>
</HEAD>
<body text="#000000" link="#9c2a00" vLink="#999999" aLink="#999999" marginwidth="0" leftmargin="0" marginheight="0" topmargin="0" bgcolor="#ffffff">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr>
<td valign="top" width="120" bgcolor="#9c2a00"></td>
<td width="75%" valign="top" bgcolor="#EBEBEB">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#9c2a00"
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" align="center">
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="97%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center">
<tr> <td valign="top">
<p align="justify"><br>
<P></P>
<br>
<br>
<br><br>!NOTKI!<br><br><br><br><P></P></td>
</tr>
<tr><td valign="bottom">
<p align="center"> <font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif" size="1">Copyright © 2001 <a href="BLOGI

http://www.blogi.pl">BLOGI</a></font></p></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td valign="top" align="left">
<table border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td height="246" valign="top" align="left" bgcolor="#EBEBEB"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif" size="2"><b></b></font><br><br><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif" size="2" color="#A37474">!ARCHIWUM!</font></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#EBEBEB"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif" size="2">powered by</font><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif" size="2" color="#A37474"><br><A href="http://www.blogi.pl"> BLOGI </A> </p> Jeszcze coś tu będzie...</font><br><br></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</BODY></html>

goszka : :

1 dzień Komentarze (0)
22. czerwca 2003 20:31:00
linkologia.pl spis.pl

Uznam dopiero jutrzejszy dzien jako poczatek wakacji i początek rozkwitu tego bloga ,,,, dlatego dzisiaj jeszcze bede milczec ....

goszka : :

Archiwum

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii

psia-dziewczyna | blog-2 | galina | shrimp | szmula | Mailing